top of page

Zaměření školy:
Zaměření školy prezentuje požadavky vývoje naší společnosti a vychází z cílů a klíčových kompetencí RVP ZV.
Poskytujeme žákům základní vzdělání na 1. stupni a další všeobecné vzdělání pro život v 21.století. Jde nám o všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. Snahou je proměnit školu v prostředí, kde se žákům dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávání, ale kde se současně
cítí bezpečně a spokojeně.


Vize školy:

 • Snažíme se, aby se naše škola stala místem, kam bude každé dítě chodit rádo.

 • Žák se zde setká s rodinným prostředím, individuálním přístupem a pochopením všech pedagogů a ostatních pracovníků.

 • Respektujeme osobní maximum každého žáka.

 • Vzděláváme žáky pomocí moderního vybavení, ale stále v úzkém sepjetí s přírodou.

 • Důraz klademe na rozvoj všech klíčových kompetencí a chceme žáky připravit a motivovat k dalšímu vzdělávání.

Hlavním cílem naší školy je nasměrování žáků tím správným směrem, k naplňování vize školy.


K tomu nám pomáhá KOMPAS, který máme v hlavičce naší společnosti.


Jako hlavní směry vzdělávání na naší škole jsme určili:

 • Cizí jazyky

 • Enviromentální výchova

 • Etická výchova

 • Matematická a informační gramotnost

Více o edukačních směrech ZDE

Adventure School.png

Cílem naší základní školy je připravit žáky na budoucí život, který je čeká.

 • Na život plný spolupráce a respektu.

 • Na život plný informačních technologií a velkého množství informací/dat.

 • Na život plný omylů, které nás posouvají dál.

 • Na život, který bude mít úctu ke všem složkám přírody.

 • Na život uvědomující si odpovědnost současné generace na život budoucí.

 • Na život směrem k zdravému životnímu stylu.

Koncepce školy navazuje na naší mateřskou školu, kde rozšiřuje a prohlubuje edukační směry školky:Anglický jazyk, Logopedie, Environmentální vzdělávání, Etiketa.

bottom of page