Zaměření základní školy Adventure School prezentuje požadavky vývoje naší společnosti, vychází z cílů a klíčových kompetencí RVP ZV, z možností školy, jejího okolí, a dále také z požadavků rodičů naší mateřské školy.

John Lock kdysi řekl, že člověk se rodí jako nepopsaný list papíru...

Vizí základní školy Adventure School je tento papír, který je již částečně popsaný "nejlépe z naší" mateřské školy, doplnit co nejvíce informacemi (jak v českém, tak i v cizím jazyce), zkušenostmi, dovednostmi a dalšími důležitými věcmi, bez kterých se žák v dnešní době neobejde. Na základě respektování individuálních zvláštností každého žáka bude každý „list papíru“ popsán více či méně.

Koncepce školy navazuje na naší mateřskou školu, kde rozšiřuje a prohlubuje edukační směry školky:Anglický jazyk, Logopedie, Environmentální vzdělávání, Etiketa.

Snažíme se žáky vést tím SPRÁVNÝM SMĚREM - SMĚREM k úspěšné budoucnosti...

HLAVNÍ EDUKAČNÍ SMĚRY:

 • CIZÍ JAZYKY

 • ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

 • ETIKETA

 • INFORMAČNÍ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOS

 • OSOBNOSTNĚ - SOCIÁLNÍ ROZVOJ
  Více o edukačních směrech ZDE

Compass

Cílem naší základní školy je připravit žáky na budoucí život, který je čeká:

 • Na život plný vzájemné, respektující, etické a kvalitní (sociální dovednosti,etiketa a cizí jazyk).

 • Na život plný informačních technologií a velkého množství informací/dat.

 • Na život plný omylů, které nás posouvají dál.

 • Na život, který bude mít úctu ke všem složkám přírody.

 • Na život uvědomující si odpovědnost současné generace na život budoucí.

 • Na život směrem k zdravému životnímu stylu.