Ing. Alžběta Achacová
Ředitelka Adventure school

e-mail:

alzbeta.achacova@adventureschool.cz

mobil: + 420 602 300 456

Mgr. Alena Novotná
Zástupce ředitele pro pedagogické věci
a učitelka
Hana Platilová
Učitelka
Světlana Junová
Zástupkyně ředitelky pro nepedagogické věci
Eva Engineer
Učitelka a vedoucí anglických studií na ZŠ
Mgr. Veronika Dočekalová
Učitelka
Mgr. Jana Svobodová
Učitelka, metodik prevence, výchovný poradce a vedoucí ŠPP
Pavlína Beranová
Hlavní vychovatelka v družině
Jasmin Becker
Učitelka
Helena Lesage
Asistentka pedagoga
Radek Mlázovský
Učitel/ vychovatel
Mgr. Iva Sakařová
Speciální pedagog
Andrea Pertlíčková
Vychovatelka a školní asistentka
Mgr. Petra Rylichová
Učitelka
Mgr. Deborah Clark Novák
Učitelka anglického jazyka/rodilá mluvčí
Ing. Anna Nastěnková
Asistenka ředitelky/školní uniformy
PhDr. Milena Štruncová
Školní psycholog
Jana Pflégrová
Recepční