top of page
Betty.jpg
Alena_Novotná_změna_velikosti.JPG
Šárka Holečková.jpg
Ing. Alžběta Achacová
Ředitelka Adventure School a koordinátor EVVO

e-mail:

alzbeta.achacova@adventureschool.cz

mobil: + 420 602 300 456

Mgr. Alena Novotná
Zástupce ředitele pro pedagogické věci
1. stupeň a u
čitelka
Mgr. Bc. Šárka Holečková
Zástupce ředitele pro pedagogické věci
2. stupeň a učitelka
Burgerová.jpg
Jitka Bürgerová
Učitelka
Eva_Engineer_exposure_změna_velikosti.J
Eva Engineer
Učitelka
Hana_Platilová_exposure_změna_velikost
Hana Platilová
Učitelka
Veronika Dočekalová_exposure_změna velik
Mgr. Veronika Dočekalová
Učitelka
Vance O´reilly.jpg
Vance O´reilly
Učitel
radek ml..jpeg
Radek Mlázovský
Učitel/ vychovatel
Deborah_Clark_změna_velikosti.JPG
Mgr. Deborah Clark Novák
Učitelka anglického jazyka a vedoucí anglických studií na ZŠ
Zoelio Fuentes.jpg
Zoelio Mancera Fuentes
Učitel
Helena_Lesage_exposure_změna_velikosti.
Helena Lesage DiS
Asistentka pedagoga
Sylva Kolouchová.jpeg
Sylva Kolouchová
Asistentka pedagoga
Renata.jpeg
Renáta Šidlová
Asistentka pedagoga
Iva Šakařová_exposure_změna velikosti.JP
Mgr. Iva Sakařová
Vedoucí ŠPP, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Milena Štruncová_exposure_změna velikost
PhDr. Milena Štruncová
Školní psycholog
Andrea Pertlíčková_změna velikosti.JPG
Andrea Pertlíčková DiS
Hlavní vychovatelka a školní asistentka
Jitka Beránková.jpeg
Jitka Beránková
Vychovatelka
Světlana Junová_exposure_změna velikosti.JPG
Světlana Junová
Zástupkyně ředitelky pro nepedagogické věci
Miriam.jpeg
Pavla.jpeg
Miriam Jiskrová
Recepční/asistentka ředitelky
Pavla Pavlíčková Kovaříková
Provozní, nákupčí
Josef žuži.jpeg
Josef Žuži
Pan školník
Pavlína Hájíčková.jpeg
Pavlína Hájíčková
Vedoucí školní jídelny
Anna Nastěnková_změna velikosti.JPG
Ing. Anna Nastěnková
Asistenka ředitelky
bottom of page