top of page

SPORT​

 

Výuka probíhá metodou CLIL. Na výuce se podílí český učitel tělesné výchovy spolu s anglicky hovořícím pedagogem.

Škola nemá vlastní tělocvičnu. Žáci využívají pronajatou halu v těsné blízkosti budovy, často cvičí venku na
nedalekém hřišti, na školním pozemku či ve volné přírodě.

 

V průběhu roku zajišťujeme v kooperaci s blízkou ZŠ pronájem tělocvičny na vícedenní projektové dny za
měřené na TV. Tam plníme školní vzdělávací výstupy, které nelze splnit v našich podmínkách.


V zimních měsících organizujeme školu v přírodě s výukou lyžování, které zajišťuje akreditovaná lyžařská škola.

Součástí učebního plánu předmětu TV je povinná výuka plavání. Výuka probíhá v průběhu 1. stupně v rozsahu 20výukových hodin, škola zabezpečuje tuto výuku prostřednictvím externích akreditovaných organizací.

PROJEKT ŠKOLY

ORIENTAČNÍ BĚH

- týdenní zájmový kroužek

- měsíční rodinné závody

 

Orientační běh (OB) je závod, při kterém běžíte s mapou, po předem neznámé trase. Po cestě nacházíte stanoviště (tzv. kontroly), kde na vás čekají různé úkoly. Mohou to být vědomostní otázky, logické hádanky nebo prověrky kreativního myšlení. Někdy jsou úkoly propojené navzájem, tedy je potřeba je oběhnout v přesném pořadí a spojit indície dohromady.

TV.png

POHYB, ZDRAVÍ,

RADOST

kontrola.jpg
OB zima.png
učíme venku TV.png
ob závodíme.png
OB závody.png
OB závod.png

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bottom of page