HODNOCENÍ ŽÁKŮ​

 

Žáci budou dostávat známky

(v elektronické i tištěné žákovské knížce)

Rodiče budeme v pravidelných intervalech informovat

o prospěchu žáků:
Schůzka ve třech“ = pohled ze tří úhlů:

učitel x žák x rodič (4x do roka)

Individuální schůzka = učitel x rodič (dle potřeby)

School Supply

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

"SCHŮZKA VE TŘECH"

ikona_kniha.png