HODNOCENÍ ŽÁKŮ​

 

Žáci budou dostávat známky

(v elektronické i tištěné žákovské knížce)

Rodiče budeme v pravidelných intervalech informovat

o prospěchu žáků:
Schůzka ve třech“ = pohled ze tří úhlů:

učitel x žák x rodič (4x do roka)

Individuální schůzka = učitel x rodič (dle potřeby)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

"SCHŮZKA VE TŘECH"

Kontakt:       +420 602 300 456       /        info@adventureschool.cz     /     Hlavní 813, 251 68 Sulice-Hlubočinka

  • Facebook
  • Instagram

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com