top of page

HODNOCENÍ ŽÁKŮ​

 

Hodnocení žáků probíhá klasifikací v kombinaci se slovním hodnocením.


Žáci 1. ročníku žáci dostávají spolu s vysvědčením v pololetí i na konci školního roku dopisy se slovním hodnocením.
 

Žáci 2.-5. ročníku dostávají spolu s vysvědčením v pololetí
i na konci školního roku písemnou zprávu o úrovni plnění očekávaných výstupů jednotlivých předmětů.


Postupně zařazujeme do hodnocení prvky formativního hodnocení.

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Nedílnou součástí hodnocení musí být konkrétní návod, jak má žák
postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil.

Rodiče informovujeme o prospěchu žáků:

  • v systému Edupage

  • na „Schůzce ve třech“ = pohled ze tří úhlů=

učitel x žák x rodič (4x do roka)

  • na individuální schůzce = učitel x rodič (dle potřeby)

vysvědčení.png

"SCHŮZKA VE TŘECH"

ikona_kniha.png

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bottom of page