top of page
CENÍK 2024/2025

 

Roční školné

170 000 Kč

Obsahuje:

 • školné

 • konzultace se specialisty

 • družina/školní klub, výlety

 • učebnice, pracovní sešity, výukové materiály

 • spotřební materiál pro tvořivé aktivity (VV, PČ)

 • povinné plavání na 1. stupni

Jednorázový vstupní poplatek do 1. třídy

9 700 Kč

Obsahuje:

 • základní uniformu

 • adaptační kurz „V září půjdu do Adventure“

 • registraci
   

Jednorázový vstupní poplatek od 2. třídy

8 500 Kč

Obsahuje:

 • základní uniformu

 • registraci
   

Stravné

30 Kč dopolední svačina

70 Kč oběd (polévka, hlavní jídlo)

30 Kč odpolední svačina

 

Další volitelné platby:

​Obsahuje např.:

 • školy v přírodě, miniškoly v přírodě

 • kroužky

 • další části uniforem

Ceník školní rok 2024/2025

úkázka parní stroj.webp

VZDĚLÁNÍ

JE TOU NEJLEPŠÍ

INVESTICÍ

ikona_cepice.png
bottom of page