top of page
CENÍK 2023/2024

 

Roční školné

157 000 Kč

Obsahuje:

 • školné

 • konzultace se specialisty

 • družina

 • výlety

 • učebnice

 • pracovní sešity

 • věci na výtvarnou výchovu

 • pomůcky

Jednorázový vstupní poplatek do 1.třídy

9 700 Kč

Obsahuje:

 • základní uniformu

 • adaptační kurz „V září půjdu do Adventure“

 • registraci
   

Jednorázový vstupní poplatek do 2. -5.třídy

8 500 Kč

Obsahuje:

 • základní uniformu

 • registraci
   

Stravné

30 Kč dopolední svačina

70 Kč oběd (polévka, hlavní jídlo)

30 Kč odpolední svačina

 

Další volitelné platby:

​Obsahuje např.:

 • školy v přírodě

 • miniškoly v přírodě

 • kroužky

 • další části uniforem

Ceník školní rok 2023/2024

Ceník školní rok 2024/2025

Pracovní činnosti_polytechnická výuka v 1.třídě.png

VZDĚLÁNÍ

JE TOU NEJLEPŠÍ

INVESTICÍ

ikona_cepice.png
bottom of page