ADAPTACE PRVŇÁČKŮ

"V ZÁŘÍ PŮJDU DO ŠKOLY"

Je nový projekt, který bude od dubna do konce května probíhat v naší mateřské a základní škole.

Základem projektu bude věnována pozornost v oblastech
vývoje předškolního dítěte potřebná pro rozvoj čtení, psaní, počítání.

Aktivity budou zejména zaměřené na oblasti vývoje:
 

  • PERCEPČNÍ vnímání (zrakové, sluchové, P-L orientace, orientace na ploše, orientace v prostoru),

  • KOGNITIVNÍ poznávací (pamět, myšlení, řeč, koncentrace pozornosti, matematické představy)

  • MOTORICKÉ pohybové (jemná motorika, hrubá motorika, motorika mluvidel)
  • MOTORICKÉ KOORDINACE souhry pohybů


Cílem projektu bude usnadnit dětem nástup do školy
a počátek jejich školní docházky. Velký prostor aktivit bude věnován konkrétním hrám a cvičením, které kladně ovlivňují školní úspěšnost dětí.

"TĚŠÍM SE DO

ADVENTURE :)"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kontakt:       +420 602 300 456       /        info@adventureschool.cz     /     Hlavní 813, 251 68 Sulice-Hlubočinka

  • Facebook
  • Instagram

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com