top of page

DRUŽINA

 

Družina naplňuje část edukačního směru: Environmentální výchova a orientční běh. Je vedena formou bloků.

•Pravidelné akce: opakující se aktivity, činnosti, pravidelné tematické činnosti (bloky) často přesahující jedno oddělení, žáci si sami mohou zvolit, jakému tématu se chtějí věnovat.  Vychovatelky sestavují jednotlivé bloky – tematické činnosti v týdenních rozvrhu. Přitom dbají, aby se prostřídaly různé druhy aktivit (odpočinkové, rekreační, zájmové, příprava na vyučování)

•Příležitostné akce: přesahují rámec jednoho oddělení. Jedná se o různé výlety, exkurze, návštěvy, zábavná odpoledne, besídky, žákovská vystoupení atp.

•Spontánní aktivity: příležitost k činnostem podle vlastního přání, není předem stanoveno téma činnosti. Jsou zahrnuty do denního režimu oddělení (např. odpolední klidové činnosti, hry při pobytu venku).

• Individuální: vytváření podmínek pro individuální rozvoj nadání dětí, pro děti se speciálními

vzdělávacími potřebami a pro práci s dětmi mimořádně nadanými. Žáci mají možnost vypracovat domácí úkoly.

badame.png
Aktivity družiny.png

UČÍCÍ

KLUBKO

Aktivity družiny_den matek.png
ikona_paleta.png
Aktivity družiny_den otců.png
bottom of page