ZÁPIS

 

7. - 8. 4.2021
Samotný zápis předchází dvě konzultace:
1. Konzultace k zápisu:

  • Neformální rozhovor dítěte s koordinátorem vzdělávání(15 min.)

  • Pohovor dítěte s anglickým učitelem (5 až 10 min.)

  • Pohovor rodičů s ředitelkou (15 min.)

​2. Konzultace k zápisu:
Pro budoucí prvňáčky - jednodenní pobyt u předškoláků v MŠ, kde bude proveden test předškolních dovedností


U vyšších ročníků - jednodenní pobyt v dané třídě ZŠ, kde bude proveden test školních dovedností

Kritérium přijetí:

Dítě, jehož rodiče souhlasí a podporují filosofii Adventure School – mateřská škola a základní škola s.r.o.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Nezávazná přihláška ke studiu na naší škole:

ZÁPIS BUDE ZÁBAVA

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kontakt:       +420 602 300 456       /        info@adventureschool.cz     /     Hlavní 813, 251 68 Sulice-Hlubočinka

  • Facebook
  • Instagram

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com