top of page

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Adventure School

 

3.4.2023 9:00 - 13:00
Před zápisem Vás rádi provedeme po škole a seznámíme s filosofií školy.

Kritérium přijetí:

 

1. Dítě, jehož starší sourozenec základní školu Adventure School již navštěvuje a jsou uhrazené veškeré závazky vůči škole ke dni zápisu

v případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které splňují níže uvedené kritérium:

 

2. Dítě, jehož rodiče souhlasí a podporují filosofii Adventure School – mateřská škola a základní škola s.r.o.

Kritéria jsou číslována dle prioritní váhy (tzn. 1. bod má největší prioritní váhu při rozhodování).

Pro školní rok 2023/2024 bude přijato maximálně 16 dětí do první třídy podle priorit uvedených kritérií. 

Doporučujeme všem rodičům absolvovat zápis i na spádové škole.

IMG_1888.JPG

ZÁPIS BUDE ZÁBAVA

NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

ke studiu na naší základní škole:

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DĚKUJEME ZA ODESLÁNÍ

ikona_prijimacky.png

Dokumenty k zápisu:

- žádost o přijetí

- zápisní list žáka

- žádost o odklad

- OP zákonného zástupce a rodný list dítěte

- doklad o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR

Průběh zápisu:

1) osobní předání požadované dokumentace k zápisu

- předáním bude zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení).

2) přidělení variabilního symbolu

- jehož prostřednictvím budou zákonní zástupci informování o přijetí, nepřijetí k povinné školní docházce nebo odkladu povinné školní docházky do 30 dnů od data zápisu na webových stránkách a na úřední desce školy.

3) přijímací řízení

- vyhodnocení přijetí dle kritérií

- pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou variabilní symboly, které byly přiděleny dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam.

4) zveřejnění výsledků přijímacího řízení

- na webových stránkách školy a úřední desce

- rozhodnutí vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději
však do 30 dnů od zahájení správního řízení

- rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude osobně předáno oproti podpisu zákonného zástupce

- rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno doporučeně poštou

- rohodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky
se nezasílá a bude připravené k vyzvednutí na recepci školy k avizovanému datu.

5) podpis smlouvy

Ceník pro školní rok 2023/2024

bottom of page