top of page

PROJEKTY

 

1_edited.jpg

PROJEKTY NÁS BAVÍ

ikona_prijimacky.png

INFRASTRUKTURA PRO VÝUKU PŘÍRODNÍCH VĚD NA ZŠ Adventure School - učíme naživo

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_075/0016234

Zkrácený název projektu: Infrastruktura pro výuku přírodních věd na ZŠ Adventure School - učíme naživo

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_16_075

Název výzvy: vyhlašuje 11. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programuamu s názvem „MAS Říčansko – IROP – Školství a vzdělávání 2021“

Název projektu CZ: Infrastruktura pro výuku přírodních věd na ZŠ Adventure School - učíme naživo

Datum zahájení realizace projektu: 30. 4. 2021
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 1. 9. 2022

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury v rámci přírodních věd. Záměr bude realizován na území MAS Říčansko. Nastavení projektu je tedy v souladu s výzvou.

Cíl projektu: 

Zkvalitnění vzdělávání v klíčové kompetenci v oblasti přírodních věd. A dále zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky školy, podnícení a rozvoj jejich kreativity a jejich větší zapojení do výuky formou experimentální výuky. Náš cíl se shoduje s výzvou ŘO IROP.

Výsledek projektu:

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg
FB_IMG_1649452106244.jpg
výsledky projektu.png
IMG_20220504_082743.jpg
Badatelství
WhatsApp Image 2022-06-23 at 13.58.04 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-06-22 at 10.52.40.jpeg

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

NPO.png
EU.png
3c_stereolupy pro žáky foto.jpeg

NÁVŠTĚVA SENIORŮ

V DOMOVĚ JÍLOVÉM U PRAHY

Návštěva seniorů v Domově Jílovém u Prahy

- poskytovatel sociálních služeb v rámci projektu

"Mezi námi - mezigeneračně"

https://www.mezi-nami.cz/projekty

 

PROJEKT LASKAVEC

Etiketa

 

Výroba hraček pro děti na psychiatrickém oddělení v nemocnici v Krči.

https://www.laskavost.cz/nase-projekty

 

Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský je spolufinancován Evropskou unií

Adventure School - mateřská škola a základní škola s.r.o. zahájila 1. září 2022 realizaci projektu ZŠ a MŠ Adventure school šablony OP JAK (CZ.02.02.XX/00/22_002/0001487).

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:
 

1) Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy
 

2) Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:


1. školní asistent MŠ a ZŠ
2. vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ a ŠD
3. Inovativní vzdělávání v ŠD


NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ

PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

odkaz "ZDE"

TÝDENNÍ PROJEKT:

- ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A ZDRAVÁ VÝŽIVA

Prezentace zdravého životního stylu 

Hygiena, pitný režim, zdravá výživa, sport.

Kolik cukru co obsahuje?

CELOROČNÍ PROJEKT:

- UČÍME VENKU...

Výuka probíhá i častečně venku - na území školních zahrad a okolí školy či v přilehlém lese

- JAK SE MĚNÍ PŘÍRODA...

Prezentace změn u vybraných prvků přírody v jednotlivých ročních obdobích

Mraveniště, potok, stromy...

venku to jde nejlepe.png

POHÁDKOVÁ ETIKETA MISTR E

Bylo jednou jedno Království Etikety. Jenže to království bylo začarováno zlým černokněžníkem a veškerá znalost etikety jako by se do země propadla. Jedině „Mistr E“ mohl putovat po světě, aby království vysvobodil, ovšem zakletý do animované podoby. Seznamujeme děti se základy etikety! Pobavte se a jejich znalosti hned otestujte.

Seniori.png
ekosystém.png
ples - fešáci.png
etiketa u stolu.png
plesáme.png
bottom of page