PROJEKTY

minulé i současné

 

NÁVŠTĚVA SENIORŮ

V DOMOVĚ JÍLOVÉM U PRAHY

Návštěva seniorů v Domově Jílovém u Prahy

- poskytovatel sociálních služeb v rámci projektu

"Mezi námi - mezigeneračně"

 

https://www.mezi-nami.cz/projekty

 

PROJEKT LASKAVEC

Etiketa

 

Výroba hraček pro děti na psychiatrickém oddělení v nemocnici v Krči.

 

https://www.laskavost.cz/nase-projekty

 

DUŠE STROMU

Ekologická výchova

Účast ve výtvarné soutěži. Výroba podzimních stromů.

 

https://www.lhmp.cz/eko/dny-stromu-v-praze-7-10-18-10-2019/vytvarna-soutez/

 

1_edited.jpg

PROJEKTY NÁS BAVÍ

ikona_prijimacky.png

POHÁDKOVÁ ETIKETA MISTR E

Bylo jednou jedno Království Etikety. Jenže to království bylo začarováno zlým černokněžníkem a veškerá znalost etikety jako by se do země propadla. Jedině „Mistr E“ mohl putovat po světě, aby království vysvobodil, ovšem zakletý do animované podoby. Seznamujeme děti se základy etikety! Pobavte se a jejich znalosti hned otestujte.

TÝDENNÍ PROJEKT:

- ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A ZDRAVÁ VÝŽIVA

Prezentace zdravého životního stylu 

Hygiena, pitný režim, zdravá výživa, sport.

Kolik cukru co obsahuje?

CELOROČNÍ PROJEKT:

- UČÍME VENKU...

Výuka probíhá i častečně venku - na území školních zahrad a okolí školy či v přilehlém lese

- JAK SE MĚNÍ PŘÍRODA...

Prezentace změn u vybraných prvků přírody v jednotlivých ročních obdobích

Mraveniště, potok, stromy...

ŠABLONY III: Projekt MŠ a ZŠ Adventure school šablony III je spolufinancován Evropskou unií“ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019267 

Zkrácený název projektu: MŠ a ZŠ Adventure school šablony III 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Číslo výzvy: 02_20_080 

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP 

Název projektu CZ: MŠ a ZŠ Adventure school šablony III 

Datum zahájení: 1. 01. 2020 

Předpokládané datum ukončení: 30. 06. 2022 

Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně  profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora  extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků,  spolupráce s veřejností.

 

Cíl projektu: 

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Kvalitní  podmínky pro inkluzívní vzdělávání. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí  do vzdělávání. 

„Projekt MŠ a ZŠ Adventure school šablony III je spolufinancován Evropskou unií“ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Vybrali jsme tyto šablony: 

• Projektový den ve výuce ZŠ 

• Školní psycholog ZŠ 

• Tandemová výuka na ZŠ 

• Využití ICT ve vzdělávání ZŠ 

• Chůva pro MŠ 

• Projektový den v MŠ