top of page

PROJEKTY

 

1_edited.jpg

PROJEKTY NÁS BAVÍ

ikona_prijimacky.png

INFRASTRUKTURA PRO VÝUKU PŘÍRODNÍCH VĚD NA ZŠ Adventure School - učíme naživo

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_075/0016234

Zkrácený název projektu: Infrastruktura pro výuku přírodních věd na ZŠ Adventure School - učíme naživo

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_16_075

Název výzvy: vyhlašuje 11. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programuamu s názvem „MAS Říčansko – IROP – Školství a vzdělávání 2021“

Název projektu CZ: Infrastruktura pro výuku přírodních věd na ZŠ Adventure School - učíme naživo

Datum zahájení realizace projektu: 30. 4. 2021
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 1. 9. 2022

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury v rámci přírodních věd. Záměr bude realizován na území MAS Říčansko. Nastavení projektu je tedy v souladu s výzvou.

Cíl projektu: 

Zkvalitnění vzdělávání v klíčové kompetenci v oblasti přírodních věd. A dále zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky školy, podnícení a rozvoj jejich kreativity a jejich větší zapojení do výuky formou experimentální výuky. Náš cíl se shoduje s výzvou ŘO IROP.

Výsledek projektu:

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg
FB_IMG_1649452106244.jpg
výsledky projektu.png
IMG_20220504_082743.jpg
Badatelství
WhatsApp Image 2022-06-23 at 13.58.04 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-06-22 at 10.52.40.jpeg

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

NPO.png
EU.png
3c_stereolupy pro žáky foto.jpeg

NÁVŠTĚVA SENIORŮ

V DOMOVĚ JÍLOVÉM U PRAHY

Návštěva seniorů v Domově Jílovém u Prahy

- poskytovatel sociálních služeb v rámci projektu

"Mezi námi - mezigeneračně"

https://www.mezi-nami.cz/projekty

 

PROJEKT LASKAVEC

Etiketa

 

Výroba hraček pro děti na psychiatrickém oddělení v nemocnici v Krči.

https://www.laskavost.cz/nase-projekty

 

ŠABLONY III: Projekt MŠ a ZŠ Adventure Schoolšablony III je spolufinancován Evropskou unií“ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019267 

Zkrácený název projektu: MŠ a ZŠ Adventure school šablony III 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Číslo výzvy: 02_20_080 

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP 

Název projektu CZ: MŠ a ZŠ Adventure school šablony III 

Datum zahájení: 1. 01. 2020 

Předpokládané datum ukončení: 30. 06. 2022 

Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně  profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora  extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků,  spolupráce s veřejností.

 

Cíl projektu: 

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Kvalitní  podmínky pro inkluzívní vzdělávání. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí  do vzdělávání. 

„Projekt MŠ a ZŠ Adventure school šablony III je spolufinancován Evropskou unií“ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Vybrali jsme tyto šablony: 

• Projektový den ve výuce ZŠ 

• Školní psycholog ZŠ 

• Tandemová výuka na ZŠ 

• Využití ICT ve vzdělávání ZŠ 

• Chůva pro MŠ 

• Projektový den v MŠ

TÝDENNÍ PROJEKT:

- ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A ZDRAVÁ VÝŽIVA

Prezentace zdravého životního stylu 

Hygiena, pitný režim, zdravá výživa, sport.

Kolik cukru co obsahuje?

CELOROČNÍ PROJEKT:

- UČÍME VENKU...

Výuka probíhá i častečně venku - na území školních zahrad a okolí školy či v přilehlém lese

- JAK SE MĚNÍ PŘÍRODA...

Prezentace změn u vybraných prvků přírody v jednotlivých ročních obdobích

Mraveniště, potok, stromy...

venku to jde nejlepe.png

POHÁDKOVÁ ETIKETA MISTR E

Bylo jednou jedno Království Etikety. Jenže to království bylo začarováno zlým černokněžníkem a veškerá znalost etikety jako by se do země propadla. Jedině „Mistr E“ mohl putovat po světě, aby království vysvobodil, ovšem zakletý do animované podoby. Seznamujeme děti se základy etikety! Pobavte se a jejich znalosti hned otestujte.

Seniori.png
ekosystém.png
ples - fešáci.png
etiketa u stolu.png
plesáme.png
bottom of page