top of page

ORIENTAČNÍ BĚH (OB)

Do našeho hlavního vzdělávacího směru = environmentální výchovy zařazujeme nově

orientační běh, který provozujeme v místním lesíku a okolí školy. Garantem je oddíl

OB v Kamenici pod vedením paní Šárky Valáškové. OB budeme zařazovat, jak do výuky,

tak do družiny. Dále je nabídnut zájmový kroužek OB každou středu 15:10-16:10.

Hlavní cíle OB

6-7 let

 • Pochopit, že lze zobrazit skutečnost pomocí mapy (2D obrázek)

 • Dále rozvíjet schopnost a samostatnost pohybu v náročnějším terénu adekvátně
  věku a pohybovým schopnostem

 • Detailněji vnímat objekty a situace v lese, poznat možnosti použití různých barev

 • Začít rozpoznávat co je podstatné při zakreslování do obrázku –„generalizace“

 • Znát světové strany a základní umět určit podle buzoly

7-8 let

 • Rozvíjet dopodrobna čtení mapy

 • Znát většinu mapových značek

 • Umět si zorientovat mapu

 • Umět rozpoznat zkratku na linii

 • Umět si určit v mapě (adekvátně jednoduchý) postup z kontroly na kontrolu

 • Nebát se postup zrealizovat (budovat sebedůvěru)

 • Vědět, že chyby jsou dobré a každá nás posune (když si ji uvědomíme)

 • Začít se seznamovat s vrstevnicemi

 • Začít pracovat na rozvoji pohybových schopností pomocí prvků atletického treninku

 

8 a více let

Všechny předchozí dovednosti se dále využívají pro hlubší rozvoj všech dovedností. Při samostatném pohybu na trase se děti postupně pouštějí dál od cesty a začínají využívat i jiné vodivé linie. Závodní trasy přestávají být fáborkované a děti se stále ve větší míře učí spoléhat na sebe.

V tomto věku mohou cílevědomé typy absolvovat o víkendu vybrané závody. Orienťák je sport založený na zkušenosti, takže jednoznačně - s čím větším počtem různých terénů a různých situací na trati se dítě setká a hlavně čím víc chyb dokáže vyřešit, tím víc narůstá jeho schopnost různé situace dobře řešit a eliminovat chyby.

IMG-20200529-WA0051.jpg
bottom of page