top of page

PROJEKT ZAHRADA PRO

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz

Za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR (výzva č.16/2017 NPŽP) realizujeme v létě v roce 2019 projekt na uzpůsobení stávající zahrady v areálu Adventure School.
V rámci realizace dojde k instalaci 16 herních prvků, úpravě zahrady a hřišť na ploše 569 m2, terénním úpravám na ploše 86 m2.

Na základě výberové řízení byla hlavním dodavatelem vybrána firma Hřiště pod Květinou z Písku IČ:280 88 085. Malá část projektu je realizovaná ve spolupráci s rodiči školy.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MZP_logo_RGB_v2.jpg
SFZP_H_CMYK.jpg

REALIZACE:

bottom of page